Fa & Udržitelnost

Fa přikládá ochraně našeho životního prostředí velký význam. Níže se dozvíte více o našem závazku k udržitelnosti a našem partnerství.

The Plastic Bank & Social Plastic

Od roku 2017 společnost Henkel spolupracuje se sociální organizací Plastic Bank na snižování množství plastového odpadu, který končí v oceánech. Organizace Plastic Bank byla založena v roce 2013 s cílem bojovat proti plastům v oceánech a chudobě, dvěma celosvětovým problémům a výzvám. Plastic Bank buduje etické recyklační ekosystémy v pobřežních komunitách a zpracovává sesbíraný plastový odpad pro budoucí využití. Koncept: místní obyvatelé mohou sbírat plastový odpad z pláží nebo z pevniny a vyměnit jej za peníze nebo (sociální) výhody.

Jak to funguje?

Primárním cílem organizace Plastic Bank je snížit plast v oceánech sesbíráním plastového odpadu dříve, než se dostane do vodních toků a oceánů a zlepšit životy lidí žijících v chudobě. K dosažení tohoto ambiciózního cíle vyvinula organizace Plastic Bank etické recyklační ekosystémy pro sesbíraný plastový odpad.

  1. Plastic Bank buduje sběrná centra v zemích s vysokou úrovní chudoby a nedostatečně rozvinutým systémem pro nakládání s odpadem.
  2. V oblastech s centry Plastic Bank může místní obyvatelstvo sbírat plasty z pláže nebo z pevniny a přinést je do sběrných center.
  3. Podle hmotnosti sebraného plastového odpadu a podle typu materiálu dostávají sběrači výměnou například školní hodiny pro děti, lékařskou péči, technickou podporu nebo peníze.
  4. Plastic Bank poté zpracovává sesbíraný plast na recyklovaný plast, který nazýváme Social Plastic®, tedy tzv. Sociální Plast. Tento Sociální Plast lze použít k výrobě nového zboží, jako jsou například naše průhledné lahve Fa 250ml!

Henkel podporuje probíhající projekty na Haiti, na Filipínách, v Indonésii a chystá se významně přispět také k rozvoji nových poboček v Egyptě.

 

Chcete vědět více? Podívejte se na stránku společnosti Henkel týkající se partnerství s Plastic Bank: Plastic Bank Partnership (henkel.com)